Učitelji in razredi

1. vzgojno-izobraževalno obdobje (1. – 3. razred)

Razred

Razrednik

(vodi interesno dejavnost)

Učitelj PB oz. 2. učitelj, vzgojitelj Učilnica Nadstr.
1. a Nataša Kutoš Sečko (gimnastika) Suzana Varga (Lego Dacta) 1/1 I.
1. b Mojca Zauneker (gimnastika) Marija Veren (šah) 1/4 I.
2. a Ksenija Halas (šah, planinski krožek) Milena Novak – JV, (lutkovni krožek) 1/4 I.
2. b Simona Šeruga (mini plesno gledališče) Ingrid Hari – JV, (mini plesno gledališče, lutkovni krožek) 1/2 I.
3. a Darja Žižek Silva Klanfar (eko vsebine) 2/3 II.
3. b Nada Perš  (Lego Dacta, Cici vesela šola) Mira Pojbič Vöröš (eko vsebine, nemške urice) 2/4 II.

2. vzgojno-izobraževalno obdobje (4., 5. razred)
Razred

Razrednik

(vodi interesno dejavnost)

Učitelj PB Učilnica Nadstr.
4. a

Suzana Juteršnik

(kolesarski izpit, Lego Dacta)

Gordana Kolarič 2/1 II.
4. b  Tanja Roš (literarno ustvarjanje) 2/6 II.
5. a Alenka Grčar (Vesela šola)

Anica Nerad,

Vida Nemec

M/1 M.
5. b Gabrijela Mastnak (naravoslovne ustvarjalnice) M/4 M.

Učitelj nerazrednik:

Učitelj Poučuje (vodi interesno dejavnost) Učilnica Nadstr.
Darko Vrebac DOD, DOP, MAT, SLJ, OPB in JV (OŠ I Murska Sobota) 4 III.

Romska pomočnica: Viktorija Kolar
Romska pomočnica v projektu »Skupaj za znanje – Izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti«: Damjana Pestner – skupaj z OŠ IV.

Bolnišnični oddelek: Maja Novak Košar (likovni krožek)

Jutranje varstvo: Ingrid Hari in Milena Novak (učilnica 1/6)

3. vzgojno-izobraževalno obdobje (6. – 9. razred)

Razred Razrednik

Poučuje

(vodi interesno dejavnost)

Matična učilnica Nadstr.
6. a Tadeja Gobar TJA, IPO, NIP 18 I.
6. b Simona Mavrič Kustec TJA, ISP, DOD (skupnost učencev, otroški parlament, English club) 15 I.
7. a Zorica Rojko Horvat MAT, DOD, DOP, DSP 6 III.
7. b Zorica Sečko ZGO, DKE, IP TIS, DSP, DOD, ISP 9 II.
8. a Slavko Sapač MAT, FIZ, DOP, DOD (logika) 11 II.
8. b Gordana Kolarič GEO, OPB, IP Turistična vzgoja 12 II.
9. a Marija Boldižar ZGO, GEO, DSP, ISP, OPB (OŠ Bakovci) 7 II.
9. b Tina Kur TJA 10 II.

Nerazredniki:

Učitelj Poučuje (vodi interesno dejavnost) Učilnica Nadstr.
Simona Prša NAR, KEM, KEŽ, POK, ISP, DOP, DOD 4 III.
Vida Vratuša Podojsteršek SLJ (recitacijski krožek) 5 III.
Terezija Gujtman SLJ, DOP, DOD 14 I.
Miran Podojsteršek TIT, FIZ, OGL, OGU, ELE, NTE (prometni krožek, modelarski krožek, tehnični krožek) 21 P
Suzana Novak SLJ, NEM, NIP, NI1, NI2, NI3, DOD, DOP, IPO 16 I.
Mario Čep ŠPO, IP Odbojka (košarka) ŠD P
Franc Bencak LUM, LS1, LS2, ISP (likovni krožek) 13 I.
Tjaša Šimonka GUM, OPZ, MPZ, NIP, ISP, IP ANI, IP GLD 8 II.
Anica Nerad GOS, BIO, DSP, DOD, DOP, SPH, NPH, OPB 19 P
Polonca Horvat ŠPO, ZŽS (gimnastika) ŠD P
Bojan Kuprivec Računalnikar, NTE, IP RVT (računalniški krožek) 1 III.
Ana Balažic MAT, DOP, DOD, organizator šolske prehrane M/6 prizidek
zunanji sodelavci (badminton, odbojka, rokomet, košarka, nogomet, namizni tenis…) ŠD P