IZBIRNI PREDMETI V 7., 8. in 9. razredu 2023/24

 

  Izbrani šport
– ODBOJKA (9)
Poskusi v kemiji (8) Literarni klub (7)
Elektrotehnika (9) Kemija v življenju (9) Sodobna priprava hrane (7)
Likovno snovanje I (7) Robotika v tehniki (9) Šport za sprostitev (8)
Likovno snovanje II (8) Obdelava gradiv – LES (7) Šport za zdravje (7)
Likovno snovanje III (9) Obdelava gradiv
– UMETNE SNOVI (8)
Retorika (9)
Vzoja za medije – TISK (8, 9) Turistična vzgoja (8, 9)