Cankarjevo tekmovanje

Cankarjevo tekmovanje 2021/2022

OSNOVNA ŠOLA

Tekmovanje poteka na treh ravneh. Posamezne ravni tekmovanja bodo izvedene:

 • šolska raven tekmovanja: torek, 9. 11. 2021,
 • območna raven tekmovanja: četrtek, 9. 12. 2021,
 • državna raven tekmovanja: sobota, 12. 2. 2022,
 • MEHURČKI (šolsko tekmovanje): torek, 29. 3. 2022.

Tekmovanje poteka v skladu s Pravilnikom o tekmovanju učencev in dijakov s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje ter z navodili za izvedbo.

Tekmovanje temelji na naslednjih književnih besedilih:

 1. VIO – MEHURČKI, šolsko tekmovanje: torek, 29. 3. 2022
  1. razred: Saša Vegri: Jure kvak kvak
  2. in 3. razred: Andrej Skubic: Babi nima več telefona
 2. IN 3. VIO, šolsko tekmovanje: torek, 9. 11. 2021
  4. in 5. razred: Nataša Konc Lorenzutti: Kakšno drevo zraste iz mačka
  6. in 7. razred:
  Andrej Rozman Roza: Predpravljice in popovedke
  Josip Jurčič: Kozlovska sodba v Višnji Gori

  8. in 9. razred:
  Nataša Konc Lorenzutti: Gremo mi v tri krasne (šolsko in regijsko)
  Janja Vidmar: Elvis Škorc, genialni štor (državno)

Za 8. in 9. razrede se tekmovanje nadaljuje na območni ravni, v četrtek, 9. 12. 2021 in državni ravni, v soboto, 12. 2. 2022.