Učbeniški sklad

Učbenike si lahko naši učenci izposodijo v učbeniškem skladu. Obrabnino zanje vsem učencem od 1. – 9. razreda poravna Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, torej je izposoja zanje  brezplačna. Učenci učbenike prejmejo v šoli v prvih dneh novega šolskega leta, jih ovijejo in če leto skrbijo zanje, kot da so njihovi. Če si kdo izmed učencev ne želi izposoditi učbenikov iz šolskega sklada ker želi imeti lastne učbenike, morajo starši izpolniti in podpisati izjavo, da njihov otrok ne želi imeti učbenikov iz sklada. Podpisano izjavo starši oddajo ali pošljejo skrbnici učbeniškega sklada na šoli pred zaključkom šolskega leta.
Učbenike, ki jih imajo učenci izposojene iz sklada, ob izteku šolskega leta urejene vrnejo v šolsko knjižnico. V primeru, da je kakšen učbenik uničen, izgubljen ali poškodovan, mora učenec zanj plačati odškodnino v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov.
Nakup delovnih zvezkov oz. učnih gradiv za učence 1., 2. in 3. razredov krije Ministrstvo za šolstvo in šport in jih učenci prejmejo brezplačno v šoli v prvih dneh pouka. Starši kupijo le ostale potrebščine.
Nakup delovnih zvezkov in učnih gradiv od 4. – 9. razreda, ki jih potrebujejo učenci, je objavljen v seznamu na spletni strani šole, poslan pa je tudi v vse knjigarne, ki zaprosijo zanje. Seznam knjigarn je prav tako objavljen na spleti strani šole.
Kupite tudi ostale potrebščine.

Seznam učbenikov, delovnih zvezkov, učnih gradiv in potrebščin je pred začetkom novega šolskega leta objavljen v elektronski obliki na naši spletni strani.

Zlatka Horvat, šolska knjižničarka in skrbnica učbeniškega sklada

Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin za šolsko leto 2021/2022