NAŠA VIZIJA

“Odprimo vrata znanju,
ker si to želimo, zmoremo in
z njimi živimo.
Šola naj bo varna,
brez nasilja in ustvarjalna”

NAŠE POSLANSTVO

Z motivacijo razvijati samozavestne,
spoštljive, ustvarjalne in razgledane osebnosti
ter jih spodbujati k rezultatom,
ki so jih sposobni doseči
za življenje prihodnosti.

NAŠE VREDNOTE

Znanje,
vedoželjnost,
strpnost,
odgovornost,
prijaznost,
spoštovanje.

NAŠA NAČELA

Na naši šoli vsi:
Pridobivamo nova znanja za življenje.
Smo vljudni in zgled ostalim.
Upoštevamo – sprejemamo druge in drugačne.
Smo odgovorni za svoja dejanja.
Spoštujemo lastnino šole in drugih.
Skrbimo za urejenost šole in okolice.