Spoštovani starši!

Konec šolskega leta je pred vrati in nekateri smo že v mislih pri nakupu učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih potrebščin za naslednje šolsko leto. Vse gradivo, ki ga bodo učenci uporabljali v prihodnjem šolskem letu, so skrbno izbrali strokovni aktivi naših učiteljev, seznam pa je potrdil tudi Svet staršev na eni od svojih sej, dne 28. 5. 2024.

Vsi učenci naše šole so uporabniki učbeniškega sklada. Učenci dobijo vse potrebne učbenike v šoli brezplačno, saj izposojevalnino za učbeniški sklad krije Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

Izbor učbeniških kompletov, nabava in izposoja poteka v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniškega sklada. Vse učbenike iz učbeniškega sklada, ki so jih imeli učenci izposojene, je potrebno ob koncu šolskega leta vrniti. V primeru, da bo kakšen učbenik uničen, izgubljen ali poškodovan, se mora zanj plačati odškodnina v skladu z 12. členom Pravilnika.

Če si kdo izmed učencev ne želi izposoditi učbenikov iz učbeniškega sklada, ker želi imeti svoje učbenike, morate starši izpolniti in podpisati Odjavnico, ki jo najdete spodaj v prilogi in jo oddati skrbnici učbeniškega sklada pred zaključkom šolskega leta.

UČBENIŠKI KOMPLET

Učenci si lahko izposodijo le celoten komplet učbenikov, posameznih učbenikov si ni mogoče izposoditi. Učbenike učenci prejmejo v prvem tednu pouka. V učbeniškem kompletu niso samo novi učbeniki, nekateri so že starejši, vendar kljub temu uporabni. Učenci dobijo naključno izbrane učbenike. Ob prejetju oz. že prvi dan jih morajo oviti, vanje ne smejo pisati, nanje morajo paziti. Ob izteku šolskega leta vrnejo celoten komplet učbenikov. 

KOMPLET DELOVNIH ZVEZKOV

Komplet delovnih zvezkov kupijo starši v katerikoli knjigarni.

Nakup delovnih zvezkov oz. učnih gradiv za učence 1., 2. in 3. razred krije Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in jih učenci dobijo brezplačno prvi teden pouka. Starši zanje kupite le potrebščine.

Nakup delovnih zvezkov oz. učnih gradiv in potrebščin za učence od 4.-9. razreda pa kupite starši v katerikoli knjigarni. Lahko izbirate med ponudbami, ki so jih za vas pripravile različne knjigarne in papirnice. V primeru da se odločite za nakup pri kateri od teh, oddajte naročilo. Knjigarne in papirnice same določijo pogoje naročila in plačila.

DATOTEKE IN DOKUMENTI

POVEZAVE DO PONUDNIKOV ZA NAKUP DELOVNIH ZVEZKOV

Povezave do ponudnikov, ki so zaprosili šolo za objavo. Učna gradiva lahko naročite v njihovih knjigarnah ali preko spleta.

DODATNE INFORAMCIJE

Za dodatne informacije se lahko obrnete na šolsko knjižničarko, skrbnico učbeniškega sklada na tel. št. 02 522 34 62 (šolska knjižnica).

Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin za šolsko leto 2024/2025

Jana Merica, šolska knjižničarka in skrbnica učbeniškega sklada