Izposoja

Če ne bomo brali, nas bo pobralo.
Tone Pavček
Delovni čas: vsak delovnik po šolskem koledarju od 7.30 do 14.30.
Izposoja na dom:
Učenci od 6. do 9. razreda od ponedeljka do petka v času, ki je namenjen individualni izposoji:
– od 8.00 – do 10.00
– od 11.00 – do 13.30

URNIK IZPOSOJE ZA RAZREDNO STOPNJO

ura ponedeljek torek sreda četrtek petek
1. 2. B 1. A varstvo, 6. b pouk, 6/III
2.   1. B     3. A
3. varstvo, 6. b ———– ———— ——— ———–
4.   2. A   4. B
5. 5. B  4. A  3. B
rekreativni odmor        

 dežurstvo-
mansarda

6.        5. A  

Ostali učenci (od 6. – 9. razreda) si lahko izposojate gradivo v knjižnici vsak dan v času, namenjenemu izposoji (od 8.00 – 10.00 in od 11.00 – 14.00), ko knjižnica ni zasedena z drugimi dejavnostmi (glej urnik zgoraj).

Knjižničarka Zlatka Horvat